top of page
manuskryp_edited.jpg

Wydawnictwo

Studia Musica Grissoviensa

Wydawnictwo: Info

Do tej pory w serii wydawniczej Studia Musica Grissoviensa ukazały się:

1. Kutrowski Ł., Musical Works of Father Eustachius Wagner (1714–1782) from Krzeszów in the Light of «The Litany in Honour of St. Joseph», „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 13, s. 89-112;

2. Kutrowski Ł., Siedemnastowieczny antyfonarz PL-WrU IF 466e z opactwa cystersów w Krzeszowie,
w: W. Hudek, P. Wiśniewski (red.), Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, Lublin 2015, s. 554-575;

3. Kutrowski Ł., Twórczość wielogłosowa ku czci św. Józefa w muzykaliach krzeszowskich z XVIII

wieku. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne, w: Ł. Kutrowski (red.), Studia Musica Grissoviensia, Wrocław – Legnica 2020;

4. Kutrowski Ł. (oprac.), E. Wagner, Lytaniae ex D de Sancto Josepho, w: Ł. Kutrowski (red.), Studia Musica Grissoviensia, Legnica – Krzeszów 2020;

5. Kutrowski Ł. (oprac.), Anonimus, Aria Sancte Joseph Fili David – Ach mi Jesu, w: Ł. Kutrowski (red.), Studia Musica Grissoviensia, Legnica – Krzeszów 2020;

6. Kutrowski Ł. (oprac.), J.W.J. Blahack, Offertorium Justus ut palma florebit op. 6, w: Ł. Kutrowski (red.), Studia Musica Grissoviensia, Legnica – Krzeszów 2020;

7. Kutrowski Ł. (oprac.), A. Ivanschiz, Litaniae de S. Josepho, w: Ł. Kutrowski (red.), Studia Musica Grissoviensia, Krzeszów 2021;

8. Kutrowski Ł. (oprac.), S. Sailer, Litaniae de Sancto Josepho ex C, w: Ł. Kutrowski (red.), Studia Musica Grissoviensia, Krzeszów 2021;

bottom of page